Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ IENE "ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (11και 12/11/2015) (έκδοση ΙΕΝΕ)

Ο ΕΣΜΥΕ συμμετείχε στο 20ο Συνέδριο του ΙΕΝΕ "Ενέργεια και Ανάπτυξη 2015" που διοργανώθηκε στις 11-12 Νοεμβρίου 2015 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387) στην Αθήνα.
Για να διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Συμμετοχή του "ΕΣΜΥΕ" στην Δημόσια Διαβούλευση για το νέο μηχανισμό ΑΠΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων «ΕΣΜΥΕ» συμμετείχε στην δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
Για να διαβάσετε τα σχόλια και τις προτάσεις του, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Δημόσια Διαβούλευση για το νέο μηχανισμό ΑΠΕ

Έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δημόσια διαβούλευση «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_res_scheme@prv.ypeka.gr έως την  Δευτέρα 14/3/2016 και ώρα 14:00 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι η http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR.


Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διαδυκτιακή Πύλη Επενδυτικών Εργων

Αξιότιμε/-η Κύριε/-α

Σε συνέχεια κοινής επιστολή των κ.κ. Υπουργών Τσακαλώτου και Σταθάκη, σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Εργων (ΕΠΕΕ) πρόκειται να λειτουργήσει έως το τέλος Μαρτίου του 2016.  Η ΕΠΕΕ αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη συγκέντρωση των τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση με σκοπό κυρίως την προβολή τους στους επενδυτές και για ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, η Επιτροπή δημιούργησε και σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (URL:  ec.europa.eu/eipp ).

Η δημιουργία της ΕΠΕΕ υποστηρίζει την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ της Ε. Επιτροπής στα τέλη του 2014 (κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 της 25ης Ιουνίου 2015) και στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:
  • Την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών. 
  • Τη στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και 
  • Τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος.
Με δεδομένο ότι η έναρξη λειτουργίας της ΕΠΕΕ προβλέπεται να λάβει χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2016, καθώς και το συντονισμό των δράσεων των ελληνικών αρχών, θα συνταχθεί συνολική λίστα έργων για το σύνολο της χώρας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να υποβάλει συνολική λίστα στους τομείς αρμοδιότητας του με προτεινόμενα έργα στο Υπουργείο Οικονομικών. Παρακαλείσθε, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς, να μας υποβάλλεται τον τίτλο, το βαθμό ωριμότητας και τον προϋπολογισμό του/των έργων που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, το αργότερο έως την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Εφόσον καταρτιστεί η συνολική λίστα των προτεινόμενων από τη χώρα έργων, θα ενημερωθείτε σχετικά ώστε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάρτηση των έργων στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη (Συνημμένο αρχείο 1 και Συνημμένο αρχείο 2).

Σημειώνεται, η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη ή για δημόσια χρηματοδότηση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Μαρίνος Ρουσιάς
Γραφείο  Υπουργού
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Λεωφ. Μεσογείων 119
T.K. 11526, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210 6969876
Fax: +30 210 6969729 e-mail: m.rousias@prv.ypeka.gr

Marinos Rousias
Minister's Office

Ministry of Envirnoment & Energy
119, Ave. Mesogion
11526, Athens, Greece
Tel. 210 6969876
Fax: +30 210 6969729 e-mail: m.rousias@prv.ypeka.gr

Δημόσια Διαβούλευση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση «επί των ρυθμίσεων που αφορούν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8)».

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για όσους ενδιαφέρονται έως την Παρασκευή 26.02.2016 και ώρα 15.59μ.μ. και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι η http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5560

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Επιστολή ΕΣΜΥΕ με θέμα: Ρυθμίσεις που αφορούν έργα που είναι επίδικα στο ΣτΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο και στη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπ’ όψιν της κα Κ. Παπαδογιάννη, με θέμα: Ρυθμίσεις που αφορούν σε έργα που είναι επίδικα στο ΣτΕ σχετικά με:
  • την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής οριστικής προσφοράς Σύνδεσης,
  • την καταβολή τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής και
  • τη διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης ή των οριστικών προσφορών σύνδεσης.

Για να διαβάσετε την επιστολή, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επιστολή ΕΣΜΥΕ με θέμα: Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143)

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κ. Αν. Γκαρή με κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη, στον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο και στη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπ’ όψιν της κα Κ. Παπαδογιάννη, με θέμα «Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143)». 
Για να διαβάσετε την επιστολή παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Mη οριστικός πίνακας υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2015

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 171434/01.02.2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143), καθορίσθηκε ο μη οριστικός πίνακας υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2015. 
Για να διαβάσετε το έγγραφο του ΥΠΕΝ, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Athens Energy Forum 2016 @ Hotel Grande Bretagne

Tuesday & Wednesday, February 2-3, 2016, Hotel Grande Bretagne, Athens, Greece

Athens Energy Forum 2016 | Introduction

International events and environmental concerns are maintaining the energy security and the need for diversification at the top of the EU’s foreign policy agenda. The situation in the Middle East and North Africa compounds the challenge of finding reliable sources of alternative supplies. What makes this backdrop even more daunting is that crises in Russia and Ukraine and parts of the Middle East coincide with other vital energy security challenges. The TAP project: hailed by many as a “game changer” for the energy map of the region remains a high priority for Greece. What is the current situation. Is TAP on schedule and on budget? Are there new cooperation and development opportunities for the project? Gas & Oil exploration in Greece, Cyprus & eastern Mediterranean: What is the real picture like? Are new techniques and technologies increasing the potential of the region? As the reforms in the Greek energy market continue with the restructuring of the electricity sector or the privatizations in the gas sector, what are the opportunities and threats ahead?
http://www.athensenergyforum.com/

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Επιστολή ΕΣΜΥΕ με θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων "ΕΣΜΥΕ" σήμερα απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη με κοινοποίηση στον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη  και στον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο με θέμα «Φορολογική αντιμετώπιση του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)».

Για να διαβάσετε την επιστολή, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 161486/10.03.2014 Εγκυκλίου

Για να δείτε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 161486/10.03.2014 Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του ν.4014/2011, ως προς την προθεσμία της παρ. 5., παρακαλώ πατήστε εδώ.

Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το πρόγραμμα εκπόνησης μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και στον πέριξ αυτών χώρο, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων "ΕΣΜΥΕ" έστειλε επιστολή με τις απόψεις του στην Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του ΥΠΕΝ.
Για να διαβάσετε την επιστολή, παρακαλώ πατήστε εδώ.