Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 2015 - Συμμετοχή του "ΕΣΜΥΕ"Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) συμμετείχε την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 στους «Ενεργειακούς Διαλόγους 2015». 
Για να διαβάσετε την εισήγηση του Προέδρου του "ΕΣΜΥΕ" κ. Βασιλικού Κωνσταντίνου, παρακαλώ πατήστε εδώ, για να δείτε την παρουσίαση του παρακαλώ πατήστε εδώ και για να δείτε το ερωτηματολόγιο / ενημέρωση για την αγορά εν γένει, επί του οποίου τοποθετήθηκε ο κ. Βασιλικός κατά τη συνάντηση, παρακαλώ πατήστε εδώ.