Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στο Συνέδριο: Επενδύσεις & υποδομές για την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία, 24-25 Ιουνίου 2015

 Γενική φωτογραφίαΓενική φωτογραφία του πάνελ (από αριστερά) οι κ.κ. Γιάννης Σηφάκης, βουλευτής, Γιάννης Χαραλαμπίδης, μέλος της μονάδας των ΑΠΕ, ΡΑΕ, Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ - Τομέας Ρευστών και Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ.
Γενική φωτογραφία του πάνελ (από αριστερά) οι κ.κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης, μέλος της μονάδας των ΑΠΕ, ΡΑΕ, Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) και Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ - Τομέας Ρευστών.

Γενική φωτογραφία του πάνελ (από αριστερά) οι κ.κ. Γιάννης Σηφάκης, βουλευτής, Γιάννης Χαραλαμπίδης, μέλος της μονάδας των ΑΠΕ, ΡΑΕ, Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ - Τομέας Ρευστών και Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ.Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.Banner του ΕΣΜΥΕ στο χώρο στου συνεδρίου


Banner του ΕΣΜΥΕ στο χώρο στου συνεδρίουΈντυπο υλικό του ΕΣΜΥΕ στο χώρο στου συνεδρίου