Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Εισήγηση της 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του "ΕΣΜΥΕ" στις 16.05.2015 σε Αθήνα & Αριδαία Πέλλας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 16.05.2015, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (το πρωί) και στην Αριδαία Πέλλας (το απόγευμα), την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σε δύο παράλληλες εκδηλώσεις.
Για να διαβάσετε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Επιστολή ΕΣΜΥΕ προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων "ΕΣΜΥΕ" έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα "Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.".

 
Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-106 / Αθήνα 28.05.2015
 
 
Προς:     ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 11743, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9281773
 
 
Υπόψη: Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κυρίου Ν. Χατζηαργυρίου
 
Θέμα: Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και συγκεκριμένα σχετικά με θέματα που αφορούν :
 • ΕΤΜΕΑΡ,
 • Διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης
 • Ομαδικοί όροι σύνδεσης
 • Θέματα ΗΕΠ & ΟΤΣ
 • Κορεσμένα δίκτυα & ΜΥΗΕ
 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας με σκοπό την δρομολόγηση της λύσης των παραπάνω θεμάτων.

Με εκτίμηση
 
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

 
Κωνσταντίνος Βασιλικός   
 
 
Πρόεδρος Δ.Σ.

Επιστολή ΕΣΜΥΕ προς ΔΕΗ Α.Ε.


Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων "ΕΣΜΥΕ" έστειλε την παρακάτω επιστολή προς την ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα "Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.".


Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-105 / Αθήνα 28.05.2015

Προς:     ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5234604, φαξ: 210 5241300
E-mail: e.sigalas@dei.com.gr

Υπόψη: Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε., κυρίου Μ. Παναγιωτάκη

 Θέμα: Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και συγκεκριμένα σχετικά με θέματα που αφορούν:
·         ΕΤΜΕΑΡ,
·         Δίκτυα,
·         Target Model

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας με σκοπό την δρομολόγηση της λύσης των παραπάνω θεμάτων.

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)


Κωνσταντίνος Βασιλικός   

Πρόεδρος Δ.Σ.

Επιστολή ΕΣΜΥΕ προς ΡΑΕ με θέμα «Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ - Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της»

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων "ΕΣΜΥΕ" έστειλε την παρακάτω επιστολή προς την ΡΑΕ με θέμα "Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ - Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της".

Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-104 / Αθήνα 27.05.2015

Προς:     Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
              Πειραιώς 132, Τ.Κ. 11854, Αθήνα
              Τηλ:   2103727400, Fax: 2103255460
            Email: info@rae.gr

 
Θέμα: ΕΣΜΥΕ: Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ - Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της.

 
Τους τελευταίους μήνες ζούμε μια έντονη αντιπαράθεση για το ρόλο και το μέλλον της ΡΑΕ, με αιχμή του δόρατος την κατάργηση της απόφασης της ΡΑΕ για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ. Εν παραλλήλω, η ακέφαλη μέχρι σήμερα ΡΑΕ, υπολειτουργεί δημιουργώντας προβλήματα τα οποία προστίθενται στα ήδη συσσωρευμένα.

Καθαρά τεχνοκρατικά και απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε δέσμευση, συντασσόμαστε υπέρ της διατήρησης και μελλοντικής εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ανεξάρτητης λειτουργίας της ΡΑΕ και της αναβάθμισης του ρόλου της ως ρυθμιστή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  και αντιδρούμε σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησής της. 

Η ανεξάρτητη λειτουργία της ΡΑΕ και η αναγκαιότητα και χρησιμότητά της, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων της αλυσίδας του ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της με βάση τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της που απορρέουν από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και τους εθνικούς νόμους, είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχτεί.

Είναι άλλωστε κυρίαρχη η πρόσληψη των ενωσιακών κανόνων αλλά και του εθνικού νομικού πλαισίου ότι βασικός μοχλός εποπτείας και ρύθμισης των ενεργειακών αγορών είναι οι ουσιαστικά και λειτουργικά ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, για τη βέλτιστη τεχνικοοικονομική και στελεχειακή στήριξη των οποίων οφείλουν να μεριμνούν τα ίδια τα κράτη μέλη παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα για αυτό το σκοπό.

Η μέχρι σήμερα, ουσιαστικά μη λειτουργία της ΡΑΕ, είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να λάβει τέλος και αυτό φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με τις χθεσινές προτάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, για την πλήρωση των κενών θέσεων του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου και ενός Μέλους της ΡΑΕ, τις οποίες με επιστολή που απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής από την οποία και ζητεί να συγκληθεί η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί οποιασδήποτε μορφής απομάκρυνση της ΡΑΕ από την αγορά και ενδεχόμενα ταυτόχρονη υποκατάστασή της από άλλη υφιστάμενη υπηρεσία/οργανισμό. Η ΡΑΕ υφίσταται και λειτουργεί από το 2001. Ας μη θεωρούμε αμελητέα λοιπόν την τεχνογνωσία που διαθέτει η Αρχή, μοναδική και αναντικατάστατη βραχυπρόθεσμα. Τα πρόσωπα που προτείνονται να στελεχώσουν τη ΡΑΕ, προέρχονται από την ίδια την Αρχή, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ελπίζουμε ότι αφού οριστικοποιηθεί άμεσα η παρούσα πρόταση στελέχωσης της ΡΑΕ, θα συνεχιστεί η διαδικασία ενίσχυσης και αναβάθμισης της Αρχής έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, στην οποία και θα επιθυμούσαμε να συμβάλλουμε.

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)
                                     

Κωνσταντίνος Βασιλικός   

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Ημερίδα για το LIFE από το ΥΠΑΠΕΝ - 17 Ιουνίου 2015

Ημερίδα για το LIFE από το ΥΠΑΠΕΝ – Η δομή του νέου προγράμματος

Η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα «LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στη Λ. Μεσογείων 119 .

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων/δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE».

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα:


Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από εκπροσώπους φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και συμπληρωματικά από άλλους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «LIFE» ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής :
Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/environment/life/  ,

καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR

 

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών του Ελληνικού Σύνδεσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Δευτέρα, 25.05.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών του

Ελληνικού Σύνδεσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 16.05.2015, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (το πρωί) και στην Αριδαία Πέλλας (το απόγευμα), την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σε δύο παράλληλες εκδηλώσεις. Κατά τη Γενική Συνέλευση έγινε απολογισμός των ενεργειών της απελθούσας διοικήσεως και ακολούθησε η διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου και η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα για την τρέχουσα 2ετία 2015-2016. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
  
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ
1.      Βασιλικός Κωνσταντίνος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.      Χισκάκη Μελιτίνη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.      Κακιόπουλος Ηλίας, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4.      Οικονομίδης Κωνσταντίνος, ΤΑΜΙΑΣ
5.      Στυλιανίδης Λάζαρος, ΜΕΛΟΣ
6.      Χατζόπουλος Βασίλειος, ΜΕΛΟΣ
7.      Τσούγκαρης Xρήστος, ΜΕΛΟΣ
 
Αναπληρωματικά Μέλη
1.      Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
2.      Κορέντζελος Γεώργιος
3.      Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
 
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.      Αντωνακάκης Κωνσταντίνος
2.      Αντωνίου Ηλίας
 
Στη Συνέλευση που προηγήθηκε των αρχαιρεσιών, συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου, τα προβλήματα δικτύων, η ανάγκη τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης 518 περί χωροθέτησης των ΜΥΗΕ, οι μελέτες διαχείρισης υδατικών διαμερισμάτων, τα προβλήματα χρηματοδότησης, κλπ. Αναδείχτηκε η ανάγκη για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, που παράγουν πράσινη ενέργεια που είναι η φτηνότερη ενέργεια από όλες τις ΑΠΕ, σταθεροποιούν το δίκτυο, έχουν τη μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία από όλες τις ΑΠΕ, συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση, υλοποιούνται κυρίως από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και έχουν ανταποδοτικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες ώστε αφενός αυτές να μη θίγονται και αφετέρου να βοηθηθούν στην ανάπτυξή τους.

Ο ΕΣΜΥΕ, μετά την τελευταία εκλογική διαδικασία κατά την οποία πέτυχε τη μέγιστη συμμετοχή και συσπείρωση των μελών του, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στην οποιαδήποτε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού της αγοράς ενέργειας. Στόχος του είναι να κάνει σαφές το αυτονόητο γεγονός ότι η περαιτέρω διείσδυση των ΜΥΗΕ, μόνο θετικά μπορεί να επιδράσει στη σοβαρά τραυματισμένη οικονομία της χώρας μας.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών "ΕΣΜΥΕ" 16/05/2015

Το Σάββατο 16.05.2015 πραγματοποιήθηκε η 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ) του «ΕΣΜΥΕ», για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016, σε Αθήνα και Αριδαία Πέλλας.
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής:
1.       ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε 35 ψήφους
2.       ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 33 ψήφους
3.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έλαβε 29 ψήφους
4.       ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε 28 ψήφους
5.       ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε 24 ψήφους
6.       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε 21 ψήφους
7.       ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 20 ψήφους
8.       ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ έλαβε 19 ψήφους
9.       ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 15 ψήφους
10.   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε 6 ψήφους
Οι πρώτοι επτά (7)  σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλείου του «ΕΣΜΥΕ»  όπου τις επόμενες ημέρες θα γίνει η συγκρότηση του σε σώμα και οι υπόλοιποι τρεις (3) τα αναπληρωματικά μέλη του.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων στην 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.05.2015 σε Αθήνα & Αριδαία Πέλλας.

Ενόψει της αυριανής  7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ε.Τ.Γ.Σ), για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016, σας ανακοινώνουμε, σε αλφαβητική σειρά, τους υποψηφίους για εκλογή στο νέο Δ.Σ. του «ΕΣΜΥΕ», οι οποίοι γνωστοποίησαν τις υποψηφιότητές τους, εγγράφως προς το Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στο επίσημο e-mail του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»: grammateia@microhydropower.gr, έως και τις 13.05.2015, ώρα 12η νυχτερινή, δηλαδή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:
 
1.       ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2.       ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
3.       ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4.       ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
6.       ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
7.       ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8.       ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
9.       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
10.   ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
Συνάδελφοι, σας περιμένουμε αύριο, στις 2 Ε.Τ.Γ.Σ. μας (Αθήνα / Αριδαία).
Tο Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.

Απελευθερώστε το μικρό-υδροηλεκτρικό δυναμικό στην Ευρώπη!

Το έργο Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από μικρά και πολύ μικρά υδροηλεκτρικά, προσδιορίζοντας και αποκαθιστώντας κατάλληλες ιστορικές τοποθεσίες, υδρόμυλους και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που σήμερα είναι εκτός λειτουργίας.
Στην Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες υδρόμυλοι αλλά και υδροηλεκτρικοί σταθμοί εκτός λειτουργίας, υδατοφράχτες και άλλες δομές κατάντι των ποταμών που συνθέτουν ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Η επαναλειτουργία των εγκαταλειμμένων αυτών μονάδων θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση της σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τη διοχέτευσή της στο Ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερότητα του δικτύου.
Το έργο RESTOR Hydro προσδιορίζει τις καταλληλότερες τοποθεσίες με στόχο την αποκατάστασή τους και ενισχύει τις επενδύσεις αυτές μέσω ενός μοντέλου δημιουργίας τοπικών συνεταιρισμών που βασίζεται σε κριτήρια αγοράς ενέργειας.
Ο προσδιορισμός και η αποκατάσταση βασίζονται σε κατευθυντήριες γραμμές, που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Το έργο RESTOR Hydro στοχεύει στην εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών και του ανακαινίσιμου δυναμικού τους σε ολόκληρη της Ευρώπη των 27. Προγράμματα αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σε οκτώ επιλεγμένες χώρες στόχους:
Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία
Αντικείμενα του έργου
 • Παροχή ηλεκτρισμού στις τοπικές κοινωνίες και στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σε μια οικονομικά βιώσιμη κι αειφόρο βάση
   
 • Συνειδητοποίηση ότι τα μικρά υδροηλεκτρικά αποτελούν ένα αειφόρο περιβαλλοντικά και επωφελές τμήμα του ενεργειακού μίγματος ΑΠΕ
   
 • Επίδειξη της ελκυστικότητας των μικρών υδροηλεκτρικών ως όχημα για τοπικές επενδύσεις, που αποφέρει εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες και συνεισφέρει στην ενεργειακή ανεξαρτησία, ενώ συγχρόνως προστατεύει την ιστορική κληρονομιά και το περιβάλλον
   
 • Συνεισφορά στη σημαντική και σταθερή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ
Διαβάστε περισσότερα στο http://www.restor-hydro.eu/
 

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για την 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση / διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. στις 16.05.2015 σε Αθήνα & Αριδαία Πέλλας

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ), για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016, που αμφότερα θα διεξαχθούν στις 16 Μαίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρες:
 • 10:00 π.μ. στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43)  και
 • 19:00 μ.μ. στην Αριδαία Πέλλας, όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». Σας ενημερώνουμε ότι  η Γ.Σ. θα γίνει στο κέντρο "Δασάκι" στην Αριδαία και όχι στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο.
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον όρο 21.9 του καταστατικού του ΕΣΜΥΕ, για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του κάθε μέλους. Δηλαδή, μόνο για την ψήφο, δεν ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις.
 
Ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει μειωμένες τιμές για τη διαμονή των μελών του σε ξενοδοχεία της περιοχής των Λουτρών Λουτρακίου (Πόζαρ) που ανήκουν σε μέλη του Συνδέσμου & στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43).
Για περισσότερες πληροφορίες:
·         Ξενοδοχείο «ELITON»   
Λουτράκι Αριδαίας
 ·         Ξενοδοχείο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»
Λουτράκι Αριδαίας
·         Ξενοδοχείο  «NOΣΤΟΣ»
Λουτράκι Αριδαίας
·         Ξενοδοχείο President 
Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την ευώδοση των σκοπών του Συνδέσμου.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Δελτίο Τύπου ΕΣΜΥΕ με θέμα «ΔΕΗ, ΕΤΜΕΑΡ και ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ»

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου με θέμα «ΔΕΗ, ΕΤΜΕΑΡ και ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «ΔΕΗ, ΕΤΜΕΑΡ και ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ»
 
Τελευταία είμαστε μάρτυρες διαφόρων αιτημάτων και δηλώσεων που στοχοποιούν ευθέως το χώρο των ΑΠΕ και βάλουν εναντίον του με ιδιαίτερα προσβλητικά σχόλια εναντίον των ιδιωτών επενδυτών. Οι πλέον πρόσφατες πιέσεις ξεκινούν από την οικονομική επιβάρυνση των επενδύσεων Α.Π.Ε. μέσω του αποκαλούμενου Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τέλος Διακοψιμότητας) προς όφελος τάχα της βιομηχανίας, και φτάνουν στις πρόσφατες τοποθετήσεις και προτάσεις της (δεσπόζουσας στο χώρο) ΔΕΗ για τον ταμειακό διαχωρισμό και απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ μόνον όταν δήθεν το έχει εισπράξει από τους καταναλωτές, με στόχο δήθεν τη μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών.

Όλες οι παραπάνω δηλώσεις και αιτήματα δυστυχώς εμπεριέχουν παραποιήσεις, αποσιωπήσεις και εκφράζουν μισές αλήθειες και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Συγκεκριμένα και με αφορμή το πρόσφατα εκδοθέν (ανυπόγραφο ;) δελτίου τύπου με τη θέση της ΔΕΗ για το ΕΤΜΕΑΡ, οι απόψεις του ΕΣΜΥΕ έχουν ως εξής:
Καταρχήν διαμαρτυρόμαστε έντονα και είμαστε σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις και τον τρόπο που εκφράζονται στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ, με τις παραποιήσεις που εντέχνως εμπεριέχονται σε αυτό καθώς και με τον ισοπεδωτικά οριζόντιο χαρακτήρα του.
Σχετικά με την οριζόντια αναφορά στο συγκεκριμένο για το υπέρμετρο ΕΤΜΕΑΡ, και για την πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:
 • Οι σκοποί της ΔΕΗ ΑΕ αποτυπώνονται στο άρθρο 3 του καταστατικού της επιχείρησης. Οποιαδήποτε περαιτέρω ερμηνεία των σκοπών και στόχων της επιχείρησης είναι αυθαίρετη. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της στο χώρο της ενέργειας δεν της προσδίδει ιδιότητες ΜΚΟ ούτε την εντάσσει, τουλάχιστον επίσημα, στα όργανα χάραξης πολιτικής μη τεχνοκρατικού χαρακτήρα.
 • Στο κείμενο φαίνεται ότι η ΔΕΗ αγνοεί προφανώς ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ουδεμία σχέση έχει με το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) το οποίο αποτελεί νομοθετημένη αντιστάθμιση της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας απαίτησης για περιορισμό του τεράστιου κόστους που καλούνται να πληρώσουν τα κράτη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Που όμως ενώ δεν είναι κόστος για τη ΔΕΗ, είναι τμήμα του κόστους για τον τελικό καταναλωτή, που δεν ενσωματώνεται μέχρι στιγμής στην ΟΤΣ. Μπορεί κανείς να ανατρέξει σε σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και εναρμονίσεις της χώρας μας σε ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή και η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ευρεία αξιοποίηση των  ΑΠΕ  μειώνει  το κόστος του ρεύματος.
 • Εντύπωση προκαλεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα των χρεώσεων δικτύου & συστήματος ούτε βέβαια στις επιβαρύνσεις ΥΚΩ, τα οποία και αυτά αποτελούν ξεχωριστά σκέλη των λογαριασμών και τα οποία οι καταναλωτές πληρώνουν συμμετρικά με όλα τα σκέλη του λογαριασμού τους. Από πουθενά δεν προκύπτει το δήθεν φαινόμενο να έχουν εξοφληθεί επιλεκτικά μόνο τα ποσά του ΗΕΠ και να παραμένουν απλήρωτες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν εξίσου τον ηλεκτρισμό (Τέλος Συστήματος, Τέλος Δικτύου, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ).
 • Υπενθυμίζουμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων Μέσης Τάσης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη 10ετία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, κυρίως αιολικών και υδροηλεκτρικών, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τους παραγωγούς και παραδόθηκαν χωρίς κανένα αντίτιμο στη ΔΕΗ αμέσως μετά την ηλέκτρισή τους. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν σήμερα πάγιο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας, τη συντήρηση των οποίων και μέρος του υποτιθέμενου κόστους τους (το οποίο πληρώνουν και ήδη πλήρωσαν οι παραγωγοί Α.Π.Ε.) παρ’ όλα αυτά μετακυλύετε στον καταναλωτή.
Συνολικά, ενώ σε όλες τις χρήσεις, το ΕΤΜΕΑΡ δεν ξεπερνά το 16-17% του συνολικού κόστους της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, οι φόροι (χωρίς το φόρο καυσίμων), το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο ξεπερνούν συνδυαστικά το 45-50% του συνολικού κόστους ενώ το κόστος δικτύων μαζί με το κόστος επιδότησης της ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά ξεπερνούν αθροιστικά το 25%.
Ερωτάμε: Ποια επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη στον τελικό καταναλωτή; Αυτή των παραπάνω ή του ΕΤΜΕΑΡ;  
 • Η αναφορά στο γεγονός ότι η υποχρέωση της ΔΕΗ να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα μπορούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ φθηνότερες τιμές είναι τουλάχιστον ατυχής. Και εξηγούμε για τους μη γνωρίζοντες: η ΔΕΗ αγοράζει την παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια με την οριακή τιμή του συστήματος και δεν υπάρχει καμία προνομιακή αντιμετώπιση από πλευράς της ως προς το σκέλος της τιμής. Επίσης, είναι γνωστό καταρχήν ότι σήμερα τα εγκατεστημένα μικρά υδροηλεκτρικά έργα παράγουν σήμερα (μαζί με τα αιολικά πάρκα) τη φθηνότερη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας στην Ελλάδα, με κόστος που είναι 20% σχεδόν χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής από εισαγόμενο φυσικό αέριο.
Συγκεκριμένα το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο ανέρχεται σε 105-110 € την μεγαβατώρα, ενώ το κόστος παραγωγής της μικροϋδροηλεκτρικής ενέργειας είναι 85 € την μεγαβατώρα πληρωτέο συνολικά στον παραγωγό και δε βαρύνει στο σύνολό του, τον προμηθευτή που είναι η ΔΕΗ ΑΕ. Έτσι κάθε kWh που παράγεται από ΜΥΗΕ οδηγεί σε μείωση του τελικού κόστους παραγωγής διότι υποκαθιστά μια ακριβότερη μονάδα παραγωγής. Ταυτόχρονα απομειώνει την αντίστοιχη ΟΤΣ προς όφελος της προμήθειας και κυρίως της ΔΕΗ που έτσι κι αλλιώς προμηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριμένη τιμή που διαμορφώνεται τεχνικά από την ίδια. Και δοθέντος ότι η ΔΕΗ πουλάει στον οικιακό πχ καταναλωτή σε τιμή που ξεκινάει από 0,110€/KWh.
Και βέβαια, αργεί μεν η ΔΕΗ να εισπράξει από τους πελάτες, αλλά και οι παραγωγοί ΜΥΗΕ αργούν 5 και πλέον μήνες να εξοφληθούν από το ΛΑΓΗΕ. Είναι όμως απαράδεκτο κυριολεκτικά, η ΔΕΗ να προσπαθεί να νομοθετήσει αλλάζοντας την υφή του λογαριασμού της, και αποφασίζοντας αυθαίρετα ότι το δικό της κόστος είσπραξης θα το μεταφέρει στην πλέον κερδοφόρα για εκείνη μερίδα των παραγωγών, τα ΜΥΗΕ.
Βέβαια, η ΔΕΗ που παράγει μόνο το 67% της Η.Ε. στην Ελλάδα αλλά επιδιώκει να προμηθεύει το 97%, ώστε να μην χάσει το προνόμιο να καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική όλης της χώρας, θέλει τώρα να αποφασίσει από μόνη της να μην πληρώνεται τμήμα των παραγωγών της χώρας. Ενώ συνεχίζει και πληρώνει τα ΑΔΙ χωρίς να μιλάει, ενώ συνεχίζει να καρπούται το τμήμα του τιμολογίου μεταξύ της τιμής που αποζημιώνει του οικιακούς Φ/Β παραγωγούς και της τιμής που πουλάει στους καταναλωτές, κλπ.
Εύλογο είναι το ερώτημά μας, γιατί η ΔΕΗ επεμβαίνει σήμερα στο θέμα ΕΤΜΕΑΡ για το οποίο τονίζουμε δεν έχει καμία αρμοδιότητα βάσει του νόμου και του καταστατικού της, αφήνοντας εκτός θέματα που άπτονται άμεσα της δικής της τιμολογιακής πολιτικής και καθορίζουν καταλυτικά το κόστος της ενέργειας στον τελικό καταναλωτή.
 • Οι αναφερόμενες «φθηνότερες τιμές προμήθειας» που αναφέρει η ΔΕΗ μπορούν να προέλθουν από 3 πηγές. Εισαγωγές (οι οποίες αν και περιστασιακά φθηνές) επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο και αυξάνουν την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, από λιγνίτη, η οποία εκτός του ότι επιβαρύνει το περιβάλλον και το κόστος παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, επιπλέον μειώνει τα πολύτιμα στρατηγικά λιγνιτικά αποθέματα της χώρας και από φυσικό αέριο η οποία αυξάνει την εξάρτηση της χώρας από ένα ακριβό και όχι ιδιαίτερα καθαρό εισαγόμενο καύσιμο.
Η παραπάνω άποψη με τον συνακόλουθο αποτέλεσμα της αναστολής της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ  και της μη αξιοποίησης καθαρών και ανεξάντλητων εγχώριων πόρων, είναι στην κρίση του καθενός.
Πάγιο και συνεχές αίτημά μας ως Σύνδεσμος που εκπροσωπεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ, είναι η καταβολή μέρους της αποζημίωσης της ενέργειας που προμηθεύεστε από εμάς, και ισούται με το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστους (την οριακή τιμή του συστήματος) άμεσα και όχι με υπερημερία 4 ή 5 μηνών. Η συμμετοχή μας στο ΕΤΜΕΑΡ είναι μηδενική γιατί η είσοδος μας στο σύστημα μειώνει ισόποσα την μικρή πρόσθετη αποζημίωση που μας αναλογεί τη στιγμή που η τιιμή της kwh που εισπράττουμε είναι πολύ κοντά ακόμα και στην στρεβλώς υπολογισμένη σήμερα, ΟΤΣ. Η δε υπερημερία που αναγκαστικά έχουμε υποστεί, εξανεμίζει την όποια διαφορά με την ΟΤΣ και ουσιαστικά η kwh που εμείς παράγουμε, αποζημιώνεται με τιμή χαμηλότερη της ΟΤΣ.
Θα πρέπει να σταματήσει επομένως η ΔΕΗ, να λαϊκίζει δήθεν υπέρ των καταναλωτών και εις βάρος επενδύσεων που προσφέρουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας που δε βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Θα πρέπει να σταματήσει επομένως η ΔΕΗ, να κάνει πολιτική με το ΕΤΜΕΑΡ και να μας βλέπει ως αντίπαλους ιδίως σήμερα στη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε όλοι μας.
Αν η ΔΕΗ ενδιαφέρεται πραγματικά για την μείωση του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, μπορεί να αρχίσει από την δέσμευση της να μην συμμετάσχει στο μητρώο για την διακοψιμότητα, κίνηση που θα οδηγούσε σε 1η φάση σε ουσιαστική μείωση του συνολικού κόστους του μέτρου κατά 10 περίπου εκ. ευρώ, τα οποία θα αποτελούσαν αντίστοιχη μείωση στο τελικό κόστος προμήθειας.
Ο ΕΣΜΥΕ δεν ζητά έμμεσες ή άμεσες επιδοτήσεις όπως αυτές που προκύπτουν από τη διακοψιμότητα και ενισχύουν τους βιομηχάνους. Δε ζητάμε την επαναφορά του Μεταβλητού Κόστους Ανάκτησης που ενισχύει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φυσικό Αέριο.
Ζητάμε να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα πληρώσουν την πίτα, την οποία ούτε παραγγείλαμε, ούτε συμμετείχαμε στη συνταγή της.
Όσο για το «Επαναλαμβάνουμε ότι στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί, να επωμίζονται άλλοι τα βάρη της κρίσης, οχυρωμένος σε «κεκτημένα» και μάλιστα απότοκα άστοχων επιλογών.» δε θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιότητα της ανωτέρω εντός « » περιγραφής με την κατάσταση που σήμερα επικρατεί στην επιχείρησή σας.
Προτείνουμε στην ΔΕΗ, να υπολογίσει σωστά την «ΟΤΣ» και να αφήσει το ΕΤΜΕΑΡ στη θέση του. Τότε θα δεί πόσο γρήγορα θα μειωθεί η επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή.
 
Σχετικά με το μέτρο της διακοψιμότητας θεωρούμε ότι, οι απόψεις που έχουν ήδη εκφραστεί ήδη-δηλαδή ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει φυσική αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου λόγω της υφιστάμενης υπερεπάρκειας ισχύος και ότι το μέτρο θα είναι καθαρά εικονικό και στοχεύει στην απευθείας επιδότηση της βιομηχανίας χωρίς καμία ουσιαστική αντιπαροχή-εκφράζουν πλήρως την πραγματικότητα.
Το γιατί όμως θα πρέπει να το συγκεκριμένο μέτρο να είναι εις βάρος των ΑΠΕ (που δεν μπορούν να μετακυλήσουν το σχετικό κόστος στον τελικό καταναλωτή, όπως θα κάνουν οι συμβατικές μονάδες) σε συνδυασμό με το ότι οι βιομηχανικοί καταναλωτές επιβαρύνονται μόνο με 2,3  ευρώ/MWh ΕΤΜΕΑΡ τη στιγμή που αντίστοιχα καρπώνονται οφέλη από την μείωση της ΟΤΣ της τάξεως των 15 ευρώ/MWh, δεν έχει απαντηθεί ακόμη.
Το γιατί επίσης αυτό το κόστος δεν χρηματοδοτείται από το πολλαπλάσιο εξοικονομούμενο κόστος που έχει προκύψει από την περικοπή των ΑΔΙ (τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρξε μείωση των τιμολογίων της προμήθειας παρόλη την περικοπή των ΑΔΙ) και από τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την πλήρη κατάργηση του ΜΑΜΚ, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενη έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων, δεν το έχει απαντήσει ακόμη κανείς. Όπως δεν έχει απαντήσει κανείς και κάποια άλλα εύλογα ερωτήματα όπως γιατί υιοθετείται για τη ΣΥΘΗΑ συντελεστής ίσος με αυτός των θερμικών σταθμών (0,2) τη στιγμή που ήδη τις έχουμε βαφτίσει ΑΠΕ και αποζημιώνονται με σχεδόν εγγυημένες τιμές μέσα από τον Λογαριασμό ΑΠΕ. Κάποιοι προτιμούν την εύκολη λύση που πάντα λέγετε ΑΠΕ.
Τέλος, η πιθανή εφαρμογή της ΥΑ με την σημερινή μορφή της θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή του νέου «χαρατσιού» του μέτρου της διακοψιμότητας από τις ΑΠΕ για χρονική περίοδο που οι ίδιοι (ΑΠΕ) δεν θα έχουν εξοφληθεί, γεγονός που αφαιρεί επιπλέον ρευστότητα από τον Ειδικό Λογαριασμό και αυξάνει την υπερημερία των πληρωμών.

Με εκτίμηση,
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)      
Ιωάννης Σηφάκης  
Πρόεδρος Δ.Σ.