Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων»

Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-100 / Αριδαία Πέλλας, 01.04.2015

 
Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» - «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»

 Αγαπητό μέλος,
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» (ιδιαιτέρως: άρθρο 10, άρθρο 11 §1 έως §4, άρθρο 12 §1, άρθρο 19, άρθρο 20, άρθρο 21 §1 έως §5, §9, §11, §12 και άρθρο 24) και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» Νο.44, της 04.02.2015, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου, καλούν τα Τακτικά Μέλη του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016, που αμφότερα θα διεξαχθούν στις 16 Μαίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρες:
  • 10:00 π.μ. στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43) και
  • 9:00 μ.μ. στην Αριδαία Πέλλας, όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», και ειδικότερα στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο (είσοδος Αριδαίας – είναι το κλειστό θέατρο / χώρος εκδηλώσεων της πόλης).